‘SAMEN MAKEN WE ARUM HART VEILIGER’

‘Samen maken we Arum hart-veiliger’ Sinds afgelopen week is er een nieuwe AED toegevoegd in Arum. Autobedrijf Boek kon in samenwerking met de BOVAG, een AED sponsoren aan een lokale sportvereniging. Om het lokaal hart-veiliger te maken. Autobedrijf Boek heeft de AED gesponsord aan de Sportstichting van Arum. Inmiddels heeft de AED een mooi plekje gekregen aan de kantine onder de overkapping. We hopen de AED nooit nodig te hebben, maar zijn erg blij met deze nuttige toevoeging aan sportpark ‘De Bining’. We willen Autobedrijf Boek van harte bedanken voor het sponsoren van de AED. Sportieve groet, De Sportstichting Arum […]

Jongens partuur Arum 4e prijs Freule Wommels!!!!

Dan is het eindelijk zo ver, de belangrijkste partij voor de jongen: De Freule in Wommels. Voor Arum kaatsten dit jaar: Jildert Wijbenga, Rinnert Tolsma en Pieter den Breejen. De coachen waren  Anne Wind en Robert Rinia. Het partuur begon om 7.00 uur met een ontbijt in de kantine, daarna met zijn allen op naar Wommels. De eerste omloop moest gekaatst worden tegen Folsgare, deze werd makkelijk gewonnen met 5-0 6-0. In de 2e omloop moest het opgenomen worden tegen Reahus-Tirns. Ook deze werd gewonnen met 5-2 6-4 In de 3e omloop stond Grou als tegenstander op de lijst. Best […]

Arumer Merke Ledenpartij 2022

Afgelopen weekend was het, na lang wachten, eindelijk weer tijd voor een echt Merkeweekend. Een weekend waarin met z’n allen volop is genoten van alle activiteiten, met als afsluiter de Arumer Merke Ledenpartij gevolgd door livemuziek. We kijken terug op een prachtige kaatsdag met veel opgaves. Met 4 parturen heren a-klasse, 16 parturen heren b-klasse, 8 parturen dames harde bal en 4 parturen dames zachte bal kwam het totaal aantal kaatsers op 94! Daarnaast trokken het mooie weer, de leuke kaatspartijen en de gezellige sfeer aardig wat publiek aan. Graag willen wij alle vrijwilligers (perken leggen, opruimen etc.), deelnemers en […]

‘Lytse Arumer Merke’ Groot succes!!!!

Afgelopen zondag, 24 juli 2022, heeft de derde ledenpartij voor senioren van dit jaar plaatsgevonden op sportpark de Bining in Arum. Een zeer geslaagde ‘Lytse Arumer Merke’ partij met prachtige weersomstandigheden 🌞🌡, mede mogelijk gemaakt door sponsor ‘Postma Bouw’ waarvoor nogmaals dank. Een gezellige aanloop naar de Merke van aankomend weekend. Tijdens de 1e omloop kwamen de eerste kermisexploitanten het veld al op rijden, waardoor het Merkegevoel extra begon te kriebelen. Met 13 heren parturen en 8 vrouwen parturen, kwam het totaal aantal op 56 kaatsers. Naast het mooie aantal deelnemers, kwam er door het heerlijke weertje en gezellige sfeertje […]

NK Meisjes

Zaterdag 11 juni NK meisjes in Dronrijp. Totaal 21 parturen op de lijst, waar Arum met nummer 19 mag aantreden tegen Menaldum. Om 11.50 uur mogen dan eindelijk Amarins van Althuis en Inez Bosch hun kaatswant aantrekken. Het begin was onwennig, wat wil je ook zonder enige voorbereiding uitkomen voor Arum op het NK. Al snel hangt het spel voor Menaldum aan de telegraaf. Maar dan worden er mooie zitballen geplaatst, kaatsen voorbij geslagen en zelfs uit een tussenspel weet Inez de kaatsbal over de bovenlijn te slaan. Op 6-6 valt de bal buiten het perk, 3-0 achter. Maar het […]

Pearke Keatsen 15 mei

Afgelopen zondag, 15 mei 2022, heeft de tweede ledenpartij van dit jaar plaatsgevonden op sportpark de Bining in Arum. Het was een geslaagde ‘pearkekeatspartij’, mede mogelijk gemaakt door sponsor ‘Noord Nederlandse Zonwering Industrie (NNZI)’ waarvoor nogmaals dank! Een toepasselijke sponsor dit keer, want de kaatsers hadden wel wat zonwering kunnen gebruiken tijdens deze zomerdag 🌞🌡. Met 12 harde bal parturen en 22 zachte bal parturen, kwam het totaal aantal op 68 kaatsers. Naast het grote aantal deelnemers, kwam er door het heerlijke weertje en gezellige sfeertje ook nog best wat publiek op de partij af. Al met al een gezellige […]

3e prijs afdeling schoolmeisjes

Afgelopen zondag zijn er afdeling wedstrijden gespeeld in Arum. Na vele mooie partijen hebben Inez Bosch, Maud van der Veen en Marije Brinksma olv coach Anne Brouwer een mooie 3e prijs te pakken. Van harte gefeliciteerd dames!

Grutte Obe Partij !!!

4e Grutte Obe Partij en de “striid om de blaupanne” In 2020 zou de vierde editie van de tweejaarlijkse Grutte Obe-buurtkaatspartij weer worden gehouden. Helaas werd deze door de Corona-crisis afgelast. Dus werd deze verplaatst naar 2021. Maar helaas ging deze wegens dezelfde reden ook niet door. Maar op vrijdagavond 24 en 25 juni 2022 barst het spektakel weer los! Zet de data vast in de agenda! Deze Buurtkaatswedstrijd en de “striid om de blaupanne”(zie foto) wordt natuurlijk weer op het unieke Keatsplein in Arum gehouden. Binnenkort volgt meer informatie! De Grutte Obe-commissie .     Poster Grutte Obe 2022

Eerste ledenpartij groot succes!!!

Afgelopen vrijdagavond 15 april heeft de eerste ledenpartij met zachte bal plaatsgevonden op het kunstgras. Deze partij is mede mogelijk gemaakt door sponsor Bosch HIT BV, nogmaals dank!! Met 8 herenparturen, 8 damesparturen en prima weer (op de kou na) kijken we terug op een geslaagde, eerste ledenpartij. Winnaar van de gratis deelname via de FB-deelactie; Bouke-Willem Mollema. Graag willen wij alle vrijwilligers, leden en supporters bedanken voor een zeer geslaagde en gezellige avond/nacht!