Geschiedenis

Uit een advertentie in de “Leeuwarder Courant” van 18 mei 1793 blijkt dat er al in Arum werd gekaatst. Veelal organiseerde een caféhouder een kaatspartij of daagde men elkaar onderling uit.

Op 15 september 1895 werd, in navolging van meerdere plaatsen, besloten tot de oprichting van een kaatsvereniging. Deze vereniging kreeg de naam “Kaatsvereniging Arum”. In 1923 kreeg de vereniging de naam “Willem Westra”, genoemd naar de oprichter van de Nederlandse Kaatsbond, die na de oprichting nog heel veel voor de Kaatsbond betekende. Willem Westra is geboren aan het Kaatsplein.

Gekaatst werd er, waar anders, op het “smûke” Kaatsplein. Voor grote partijen werd later uitgeweken naar de “koalsiederij”, om die reden dat het daar gemakkelijker was om entree te heffen. Weer later ging men naar het huidige sportveld. Het Kaatsplein wordt nu alleen nog gebruikt voor leden- en jeugdpartijen.

“Willem Westra” heeft heel wat medailles aan haar vaandel hangen, echter er is één die nog altijd ontbreekt en dat is die van de Bondspartij. Vele malen haalden de Arumers de finale, maar nog niet de overwinning.