Finnepartij 2018 kv De Helfrichs Kimswerd

Opgave: dehelfrichs@kimwerd.com of bij één van de bestuursleden. Henk 06-20567602, Michiel 06-48723448 of Rennie 06-13876634. Aanvang 11 uur. Er wordt gekaatst in verschillende categorieën. Graag bij opgave vermelden in welke categorie je mee wilt doen. Heren A/B-klasse of Dames.

Pearkekeatsen

Zondag 6 mei organiseert kaatsvereniging Willem Westra het pearkekeatsen. Er wordt gekaatst met een harde bal en 1 van de regels is dat de vrouw “voor best” opslaat. Opgave is mogelijk tot donderdag 3 mei 20.00 uur via de whatsapp op nr. 06-17363169 of via de website onder het kopje “opgave”. Zien wij jullie zondag ook?

Vrijdag 20 april 2018 19.00 uur ledenpartij zachte bal!

Het is weer zover, het mooie weer is er al en de eerste kaatstrainingen op het veld zijn al weer aan de gang. Hoog tijd voor de eerste ledenpartij in de buitenlucht. Voor wie: alle leden vanaf 14 jaar Datum: 20 april Tijdstip 19.00 uur Plaats: kunstgrasveld De Bining Inleg: € 4,= Opgave: tot donderdagavond 19 april 20.00 uur!!! via de website of via de whatsapp op nr. 06-17363169 (Tjerk Wijbenga).

Uitslagen Federatie en KNKB via FACEBOOK

Vanaf dit jaar zijn de prijswinnaars van de k.v. Willem Westra wat betreft de Federatie jeugdwedstrijden en de jeugdwedstrijden van de KNKB te volgen via de Facebookpagina van de k.v. Willem Westra: klik hier

Regenachtige (k)Ouder-Kind partij

Arum, afgelopen vrijdag 1 juli stond de Ouder-Kind kaatspartij van de k.v. Willem Westra (jeugdbestuur) op het programma. Er lagen maar liefst 18 perken klaar voor de opgegeven 36 partuur. Deze waren verdeeld over drie verschillende klassen. Voor een aantal kinderen moesten zogenaamde surrogaat-ouders worden gezocht. Toen dat allemaal geregeld was kon om 17.00 uur de partij van start. Helaas was de regen de enige spelbreker maar het enthousiasme was er niet minder om. Nat, moe, koud maar voldaan kon om negen uur ’s avonds de prijzen worden uitgereikt. C-klasse (12 partuur) 2e priis herkansingsronde: Tiemen en Thea Dijkstra 1e […]

1 juli Ouder-Kind Partij

Op vrijdag 1 juli (was eerst 8 juli) wordt de kind-ouder partij georganiseerd. We starten om 17.00 uur. Er wordt gekaatst met zachte bal! Zoals de naam zelf al zegt, is het de bedoeling dat ieder jeugdlid met één van zijn/haar ouders kaatst. Is dit niet mogelijk dan zijn er twee opties: 1) Het jeugdlid geeft zich op met een ‘surrogaat’-ouder (bij voorkeur een familielid). Het jeugdbestuur bepaalt of de ‘ouder’ ook echt mee mag doen. 2) Het jeugdlid geeft zich op en het jeugdbestuur zoekt een ‘surrogaat’-ouder. Wil je meedoen, geef je dan voor 29 juni 19.00 uur op met één van […]

Schoolkaatsen in Arum

Hierbij de uitslagen van het schoolkaatsen voor de basisscholen van de voormalige Gemeente Wûnseradiel, gehouden op woensdag 1 juni jl. te Arum. Mede georganiseerd door kaatsvereniging Willem Westra Arum onder leiding van de heer Johan Weerstra. Er werd in 3 categorieën gekaatst nl. Jongens A-klasse, Jongens B-klasse en Meisjes. Deelnemende parturen bij de Jongens A-klasse 5 parturen, poulekaatsen, Jongens B-klasse 8 parturen en Meisjes 9 parturen. Uitslagen: Jongens A-klasse 1e prijs CBS De Oerdracht Exmorra Marten Leijenaar Jarno Feenstra Sydo Dijkstra 2e prijs CBS De Ark Makkum Thom Stellingwerf Thom Oostenveld Mike Aarts 3e prijs OBS De Opslach Arum Jildert […]

Pearke Keatsen

Gisteren tijdens een tropische moederdag werd in Arum yn pearkes gekaatst. In totaal deden er 9 pearkes mee, waarvan 3 in de A-klasse en 6 in de B-klasse. De prijzen gingen naar de volgende pearkes: A-klasse 1e prijs Folkert Bruinsma en Lydia Epema 2e prijs Willem Miedema en Ynola Lommerse B-klasse 1e prijs Lolke en Tine Bosch 2e prijs Jelske Bruinsma en Gerlof Hellinga zie voor de actie foto’s en de foto’s van de prijswinnaars de Facebook pagina van de k.v. Willem Westra klik hier

Prima startdag k.v. Willem Westra

Met ’s middags maar liefst 55 jongens en meiden op het kaatsveld was het afgelopen vrijdag 22 april een prima start van het kaatsseizoen. ’s avonds waren er bij de senioren op het kunstgrasveld, zowel bij de Heren en de Dames vier partuur. Bij de heren ging de eerste prijs naar Dirk Henk Kuipers, Lolke Bosch en Tjeerd Epema en bij de dames was de eerste prijs voor Baukje Cornellise en Erica Kramer.  Zie voor de mooie foto’s van Suwarda Vis van de jeugdmiddag hier