Jeugdbestuur

K(r)ânsen oan’e muorre


Per 15 april j.l. kunnen we in Arum muurkaatsen (muorrekeatsen). Er staat namelijk op sportcomplex de Bining een heuse “keatsmuorre”. Het muurkaatsen is een andere tak van kaatsen t.o.v. de Fryske variant. En richt zich vooral op het mondiale en kreeg daarom ook de naam “One Wall Handball” mee. We zullen zeker gebruik maken van deze Arumer keatsmuorre, vooral bij de training (volgens kaatstoppers is muurkaatsen een prima training voor het Fryske keatsen) en in het najaar zullen we proberen een onderlinge jeugdwedstrijd “One Wall” te organiseren.

Maar wij houden het, als jeugdbestuur, natuurlijk ook dit zomerseizoen vooral bij de Fryske variant van het kaatsen. Met trainingen, competitiekaatsen en de zaalregels, ledenpartijen, Federatie- en KNKB-kaatsen. En dat ieder weer zijn kans krijgt op zijn/haar niveau en iedereen weer veel plezier beleeft aan het kaatsen.

Onze jeugdleden gaan natuurlijk ook dit seizoen weer voor die “krâns oan’e muorre”. De “krâns”, een mooie traditie bij het kaatsen. Een aantal dagen een prachtige herinnering aan de overwinning. Een week later meestal verwelkt maar dan is er vaak wel weer de kans voor een nieuwe “krâns”.

Wij kijken als jeugdbestuur weer uit naar een prachtig kaatsseizoen. En voor de Arumer kaatsjeugd: “de kansen en krânsen lizze dit jier ek wer klear”

Oproep!

We hopen als jeugdbestuur (ook ouders van!) ook dit seizoen weer een beroep te kunnen doen op de andere ouders van de jeugdleden. Om b.v.b. bij het competitiekaatsen en jeugdledenpartijen als wedstrijd- of partuurbegeleider, keurmeester of puntenteller (telegraaf) op te treden.

Na dit seizoen komen er één of meerdere vacatures vrij in het jeugdbestuur. Heb je belangstelling meld je bij de voorzitter.

Samenstelling Jeugdbestuur

Pieter Tolsma
Julianastraat 1
8822 VX Arum
0517-641123
voorzitter Sietse de Vries
Ald Rij 8
8822 WX Arum
06-485265400
vice-voorzitter
Robert Rinia
Kruswetter 9
8822 VL Arum
06-51212262
veldcommissie Lolke Bosch
It Ald Hôf 2
8822 WP Arum
06-20613153
veldcommissie 

Competitiekaatsen en training

Zomertraining/competitiekaatsen (Jeugd)

Ook dit seizoen zijn de trainingen en het competitiekaatsen op woensdagavond. We starten dit jaar echter, voor één keer op vrijdag 6 mei. 

(dit i.v.m. met Koningsdag 27 april en Dodenherdenking 4 mei)

De tweede training is vervolgens op woensdag 11 mei en gaan door tot en metwoensdag 27 juli 2016.

We trainen van 18.30 uur tot ongeveer19.15 uur, daarna start het competitie kaatsen.

De zomertraining is voor iedereen die vóór 1 januari 2016 6 jaar is geworden,.
Het competitiekaatsen is voor iedereen die voor 1 januari 2016 8 jaar is geworden. (tenzij het jeugdbestuur anders beslist)

Ben je vóór 1 januari 2016, 14 jaar geworden, dan kaats je bij de senioren.

Opgave Zomertrainingen
Wie mee wil doen met de zomertrainingen, die dus op 6 mei start, moet zich voor 23 april 2016 opgeven via de mail: kvww@live.nl of bij Annika van IJs. (of op de startdag op vrijdag 22 april)

Zo kunnen de trainers van te voren de groepen indelen.
We zijn verheugd te kunnen vertellen dat we Robert Rinia, Dirk Kuipers, en Johan van IJs (aangevuld met het jeugdbestuur) weer bereid hebben gevonden om de trainingen te verzorgen.
De eventuele afgelasting (bij slecht weer o.i.d.) van de training en competitiekaatsen willen we weer doen via de “Competitie kaatsen jeugd” Whats App groep.

Keatsskoalle Arum

Heb je talent, dan kun je kaatsen bij KNKB-wedstrijden en bij Keatsskoalle Arum trainen. Bij de Keatsskoalle trainen talenten uit de hele provincie.
Persoonlijke uitnodiging heeft inmiddels plaatsgevonden!
De Keatsskoalle heeft een aparte trainingsgroep voor onze Arumer talenten!
Persoonlijke uitnodiging volgt! (via de Keatsskoalle)

Meer over de Keatsskoalle Arum vindt u verderop in dit programmaboekje!


Opgeven competitiekaatsen

Net zoals vorig jaar, moet je je elke week opgeven voor het competitiekaatsen door middel van de competitiekaatspas. Wil je competitiekaatsen dan moet je de pas dinsdags voor 19.00 uur inleveren in de brievenbus bij snackbar “It Skil”.Deze pas krijg je op de competitieavond weer terug. Zo weten wij van tevoren wie er willen kaatsen en kunnen we de parturen samenstellen. Heb je de pas niet ingeleverd dan kun je niet kaatsen.
Kinderen die mogen competitiekaatsen moeten voor 1 januari 2016 8 jaar zijn. (tenzij het jeugdbestuur anders beslist)


Zaalregels bij competitiekaatsen

Dit jaar gaan we bij het competitiekaatsen ook weer de zaalregels hanteren. Dit omdat iedereen dan beter aan bot komt in een partij. Daarom zullen we ook zoveel mogelijk 3 tegen 3 kaatsen. Dit geldt zeker in de jongste jeugd. Ook bij 2 tegen 2 (en 3 tegen 2, komt bij uitzondering voor) hanteren we de zaalregels. Deze regel houdt het volgende in:
Iedere speler verzorgt bij toerbeurt een eerst de volledige opslag en treedt dan niet op als perkspeler. De bij de aanvang gekozen volgorde dient de gehele partij te worden gehandhaafd. Bij wisseling in de opslagpartij vindt daardoor ook wisseling in de perkpartij plaats. De plaats in het perk is vrij.

Voor de partij wordt de volgorde van opslag bepaald.

Een partuur moet natuurlijk het liefst uit drie spelers bestaan, Maar ook bij twee tegen twee of drie tegen twee blijven we het bij toerbuurt (van een volledig eerst) opslaan toepassen. Dit om verwarring te voorkomen.

Gedragsregels

Iedereen binnen het kaatsen heeft te maken met waarden en normen. En zeker met Fair Play. En hoe gaan we met elkaar om, etc.

Het Jeugdbestuur wil er aan bijdragen dat jeugdleden onbezorgd en met plezier met elkaar kunnen kaatsen. En heeft daarom een aantal gedragsregels opgesteld voor de jeugdleden:

  1. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders
  2. Onbehoorlijk taalgebruik zoals vloeken of agressieve gebaren worden niet getolereerd.
  3. Speel volgens de wedstrijdregels. B.v.b. Loop niet zomaar het veld uit! (tenzij men toestemming heeft gevraagd bij de scheidsrechter)
  4. Geef elkaar een hand na de partij, bij winst of verlies.

Sancties

Overtredingen van de gedragsregels op trainingen, met competitiekaatsen en op ledenpartijen, leiden tot sancties. Er volgt een officiële waarschuwing. Bij twee waarschuwingen volgt een schorsing, van training, competitiekaatsen en of ledenpartij.

Wedstrijdagenda ledenpartijen

20 mei de BB-Jeugdledenpartij aanvang 16.00 uur

18 juni Arum- Achlum jeugdpartij (in Achlum) aanvang 13.00 uur
8 juli Ouder-kind partij aanvang 17.00 uur

24 juli Lytse merke aanvang 12.00 uur

29 juli Merke aanvang 13.00 uur

29 aug. t/m 2 sept.: Straatkaatsweek aanvang 18.30 uur

De aanvangstijden zijn nog onder enig voorbehoud!