Jeugdbestuur

K(r)ânsen oan’e muorre


Per 15 april j.l. kunnen we in Arum muurkaatsen (muorrekeatsen). Er staat namelijk op sportcomplex de Bining een heuse “keatsmuorre”. Het muurkaatsen is een andere tak van kaatsen t.o.v. de Fryske variant. En richt zich vooral op het mondiale en kreeg daarom ook de naam “One Wall Handball” mee. We zullen zeker gebruik maken van deze Arumer keatsmuorre, vooral bij de training (volgens kaatstoppers is muurkaatsen een prima training voor het Fryske keatsen).

Maar wij houden het, als jeugdbestuur, natuurlijk ook dit zomerseizoen vooral bij de Fryske variant van het kaatsen. Met trainingen, competitiekaatsen en de zaalregels, ledenpartijen, Federatie- en KNKB-kaatsen. En dat ieder weer zijn kans krijgt op zijn/haar niveau en iedereen weer veel plezier beleeft aan het kaatsen.

Onze jeugdleden gaan natuurlijk ook dit seizoen weer voor die “krâns oan’e muorre”. De “krâns”, een mooie traditie bij het kaatsen. Een aantal dagen een prachtige herinnering aan de overwinning. Een week later meestal verwelkt maar dan is er vaak wel weer de kans voor een nieuwe “krâns”.

Wij kijken als jeugdbestuur weer uit naar een prachtig kaatsseizoen. En voor de Arumer kaatsjeugd: “de kansen en krânsen lizze dit jier ek wer klear”

Oproep!

We hopen als jeugdbestuur (ook ouders van!) ook dit seizoen weer een beroep te kunnen doen op de andere ouders van de jeugdleden. Om b.v.b. bij het competitiekaatsen en jeugdledenpartijen als wedstrijd- of partuurbegeleider, keurmeester of puntenteller (telegraaf) op te treden.

Na dit seizoen komen er één of meerdere vacatures vrij in het jeugdbestuur. Heb je belangstelling meld je bij de voorzitter.

Samenstelling Jeugdbestuur

Thea Dijkstra
Baarderbuorren 13
8822 WR Arum
06-25537369
voorzitter Lutske Bruinsma
van Cammingaweg 23
8822 WB Arum
secretaris
Robert Rinia
Kruswetter 9
8822 VL Arum
06-51212262
veldcommissie Lolke Bosch
It Ald Hôf 2
8822 WP Arum
06-20613153
veldcommissie
 

Zaalregels bij competitiekaatsen

Dit jaar gaan we bij het competitiekaatsen ook weer de zaalregels hanteren. Dit omdat iedereen dan beter aan bot komt in een partij. Daarom zullen we ook zoveel mogelijk 3 tegen 3 kaatsen. Dit geldt zeker in de jongste jeugd. Ook bij 2 tegen 2 (en 3 tegen 2, komt bij uitzondering voor) hanteren we de zaalregels. Deze regel houdt het volgende in:
Iedere speler verzorgt bij toerbeurt een eerst de volledige opslag en treedt dan niet op als perkspeler. De bij de aanvang gekozen volgorde dient de gehele partij te worden gehandhaafd. Bij wisseling in de opslagpartij vindt daardoor ook wisseling in de perkpartij plaats. De plaats in het perk is vrij.

Voor de partij wordt de volgorde van opslag bepaald.

Een partuur moet natuurlijk het liefst uit drie spelers bestaan, Maar ook bij twee tegen twee of drie tegen twee blijven we het bij toerbuurt (van een volledig eerst) opslaan toepassen. Dit om verwarring te voorkomen.

Gedragsregels

Iedereen binnen het kaatsen heeft te maken met waarden en normen. En zeker met Fair Play. En hoe gaan we met elkaar om, etc.

Het Jeugdbestuur wil er aan bijdragen dat jeugdleden onbezorgd en met plezier met elkaar kunnen kaatsen. En heeft daarom een aantal gedragsregels opgesteld voor de jeugdleden:

  1. Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders
  2. Onbehoorlijk taalgebruik zoals vloeken of agressieve gebaren worden niet getolereerd.
  3. Speel volgens de wedstrijdregels. B.v.b. Loop niet zomaar het veld uit! (tenzij men toestemming heeft gevraagd bij de scheidsrechter)
  4. Geef elkaar een hand na de partij, bij winst of verlies.

Sancties

Overtredingen van de gedragsregels op trainingen, met competitiekaatsen en op ledenpartijen, leiden tot sancties. Er volgt een officiële waarschuwing. Bij twee waarschuwingen volgt een schorsing, van training, competitiekaatsen en of ledenpartij.