Keurmeesters wedstrijden

In 2024 organiseert onze kaatsvereniging 7 KNKB/federatiewedstrijden. Hiervoor hebben we een flink aantal keurmeesters nodig. Van onze leden vragen wij dan ook 1x per seizoen (vaker mag uiteraard!) hierbij te helpen. Keurmeesters voor de hoofdklasse heren en dames met de merke worden nog gevraagd.

Je vindt hieronder de indeling per wedstrijd. Mocht de datum of het tijdstip niet passen in jouw agenda ruil dan a.u.b. zelf met iemand anders. Geef dit wel even door aan het bestuur.

Zondag 28 april KNKB schooljongens ABCD Zaterdag 11 mei federatie jeugd Zondag 26 mei KNKB heren 2e klas VF
Aanwezig: 9.30 uur Aanwezig: 12.30 uur Aanwezig: 9.30 uur
Ellie Bosma Nynke Jorna Gabriëlle Akkerman
Martine de Vries Lobke Louwsma Rikst Jonker
Robert Rinia Jarno Reinsma Dirk Sieswerda
Jouke Kuipers Thea Dijkstra Hidde Reinsma
Corry Adema Anno v/d Veen Rienk Reinsma
Dyotta van Althuis Sanne Smink Anke Kleiterp
Welmoed Boonstra Ype Smink Maurice v/d Harst
Elmer Nadema Arno Burger
Aanwezig: 13.00 uur Janny de Jong-Walstra
Uilkje v/d Schaaf Aanwezig: 13.00 uur
Lydia Epema Martijn Wiersma
John Boonstra Klaas Westra
Jan Vrieswijk
Menno de Jong
Ruurd Faber
Zaterdag 8 juni KNKB meisjes Zondag 23 juni KNKB jongens vf Sieger Goinga
aanwezig: 9.30 uur aanwezig: 9.30 uur
Thea Feenstra Tiete Fokje van Eijk
Geanna Faber Harmen Westra
Jokelien Faber Geertsje Visser
Janny Epema Jur Okkinga
Simone Beekhuizen Wessel Kroeger
Anne Brouwer Wessel Hibma
Willy Brouwer Kevin Wijbenga
Maurice v/d Harst Rinnert Tolsma
Marwin Tolsma
aanwezig: 13.00 uur Tieme Tolsma
Tine Bosch Jorrit Tolsma
Marije Brouwer Baukje Huizinga
Shania v/d Schaaf
Shira v/d Schaaf
Dianne Draaisma
Baukje Cornelissen
Rinske Bergsma
Amarins van Althuis