Keurmeesters wedstrijden

In 2023 organiseert onze kaatsvereniging 4 KNKB/federatiewedstrijden. Hiervoor hebben we een flink aantal keurmeesters nodig. Van onze leden vragen wij dan ook 1x per seizoen (vaker mag uiteraard!) hierbij te helpen.

Je vindt hieronder de indeling per wedstrijd. Mocht de datum of het tijdstip niet passen in jouw agenda ruil dan a.u.b. zelf met iemand anders. Geef dit wel even door aan het bestuur.

Zondag 30 april Zondag 21 mei (GEWIJZIGD)
KNKB welpen jongens en meisjes DEL KNKB pupillen meisjes afdeling + opstap
9.30 uur aanwezig 9.30 uur aanwezig
Ellie Bosma Kevin Wijbenga
Nynke Jorna Maurice van der Harst
Reimer Strikwerda Thea Dijkstra
Willy Brouwer Aukje Annette Mollema
Rixt Fokkema Jildert Wijbenga
Klaske van der Heide Luutzen Louwsma
Marchien Houtsma Ype Smink
Ilona Huitema Marwin Tolsma
Janny de Jong – Walstra Rinnert Tolsma
Jarno Reinsma Tieme Tolsma
Shania van der Schaaf Thomas Tolsma
Sanne Smink Maud van der Veen
Zaterdag 13 mei Zondag 25 juni
“Federatie” jeugd DEL KNKB jongens vf Sieger Goinga partij vf + herkansing
12.30 uur aanwezig 9.30 uur aanwezig
Tine Bosch Reino Tolsma
Lobke Louwsma Geanna Faber
Corry Adema Dyotta Goedbloed
Amarins van Althuis Maurice van der Harst
Anno van der Veen Harmen Westra
Wiesje Rinia Folkert Bruinsma
Jouke Kuipers Jorrit Tolsma
Lutske Bruinsma Baukje Huizenga
Geertje Visser Carlo Booms
Michel Jorna Arno Burger
Elmer Nadema Germ Epema sr.
Rein van der Veen Dirk Sieswerda
Menno van der Veen Brigitte Nelissen