Keurmeesters wedstrijden

In 2022 organiseert onze kaatsvereniging 5 KNKB/federatiewedstrijden. Hiervoor hebben we een flink aantal vrijwilligers nodig voor het keurmeesteren. Van onze leden vragen wij dan ook 1x per seizoen (vaker mag uiteraard!) hierbij te helpen.

Je vindt hieronder de indeling per wedstrijd. Mocht de datum of het tijdstip niet passen in jouw agenda ruil dan a.u.b. zelf met iemand anders. Geef dit wel even door aan het bestuur.

Zondag 8 mei KNKB schooljongens én schoolmeisjes afdeling + opstap

Ochtend: half 10 aanwezig Middag: 13.00 uur aanwezig
Henk Buma Tine Bosch
Nynke Jorna Geanna Faber
Reimer Strikwerda Jens Hilarides
Elly Bosma Menno de Jong
Durk Sieswerda Ruurd Faber
Annika Bangma Klaas Westra
Elmer Bijma
Carlo Booms
John Boonstra
Welmoed Boonstra
Frans Brouwer
Jouke Kuipers

Zondag 29 mei KNKB welpen meisjes afdeling + opstap

Ochtend: half 10 aanwezig Middag: 13.00 uur aanwezig
Corry Adema Marchien Houtsma
Martine de Vries Ilona Huitema
Willy Brouwer Mara Konst
Petra Brouwer Pier Bruinsma
Wiesje Rinia
Dirk Kuipers
Johan Kingma
Elmer Nadema
Dirk Sieswerda
Lobke Louwsma
Dianne Draaisma
Baukje Cornelisse

Zaterdag 11 juni federatie jeugd

Ochtend: half 10 aanwezig Middag: 13.00 uur aanwezig
Corry Adema Lutske Bruinsma
Klaske v/d Heide Lydia Epema
Thea Dijkstra Janny de Jong-Walstra
Jarno Reinsma Geertje Visser
Michel Jorna Rein v/d Veen
Ype Smink Menno v/d Veen
Johan van IJs
Anno v/d Veen
Jeroen de Vries
Kevin Wijbenga
Hendrik Dunnewind
Anne Koopmans

Zondag 26 juni KNKB jongens vf + herkansing Sieger Goinga

Ochtend: half 10 aanwezig Middag: 13.00 uur aanwezig
Siebe Bijma Klaske v/d Heide
Arie den Breejen Baukje Huizenga
Folkert Bruinsma Tim Jaarsma
Kevin Jaarsma
Ysbrand Dijkstra Nick van Dorsselaer
Harmen Westra Mike van Dorsselaer
Jan Huizenga
Johannes van IJs sr.
Reino Tolsma
Jorrit Tolsma
Siebe Tolsma
Doeke Tolsma

Zondag 7 augustus KNKB schoolmeisjes vf/A+B

Ochtend: half 10 aanwezig Middag: 13.00 uur aanwezig
Maurice v/d Harst nog in te vullen!
Dyotta Goedbloed
Thea Feenstra
Nico Bruinsma
Jan Bauke Tolsma
nog aan te vullen!