Pearke Keatsen 15 mei

Afgelopen zondag, 15 mei 2022, heeft de tweede ledenpartij van dit jaar plaatsgevonden op sportpark de Bining in Arum. Het was een geslaagde ‘pearkekeatspartij’, mede mogelijk gemaakt door sponsor ‘Noord Nederlandse Zonwering Industrie (NNZI)’ waarvoor nogmaals dank!
Een toepasselijke sponsor dit keer, want de kaatsers hadden wel wat zonwering kunnen gebruiken tijdens deze zomerdag 🌞🌑.
Met 12 harde bal parturen en 22 zachte bal parturen, kwam het totaal aantal op 68 kaatsers. Naast het grote aantal deelnemers, kwam er door het heerlijke weertje en gezellige sfeertje ook nog best wat publiek op de partij af. Al met al een gezellige en geslaagde dag!

Het ‘pearke’ dat de gratis deelname via de FB-deelactie heeft gewonnen was: Anneke van der Wal en Robert van der Wal.

Graag willen wij alle vrijwilligers (kantine en hamburgers bakken), de veldcommissie, deelnemers en het publiek bedanken voor het wederom meewerken aan een mooie kaatspartij.

Daarnaast willen we in het bijzonder Suwarda Vis-Algra bedanken. Tijdens de partij heeft ze prachtige (actie) foto’s gemaakt. De foto’s zijn te vinden op de Facebookpagina.

Hieronder volgen de uitslagen:

Harde bal:

1e prijs winnaarsronde πŸ₯‡
– Germ Epema
– Anne Brouwer

2e prijs winnaarsronde πŸ₯ˆ
– Caro Booms
– Tessa Booms

3e prijs winnaarsrondeπŸ₯‰
– Nico Bruinsma
– Lisanne Okkinga

1e prijs verliezersronde πŸ₯‡
– Justin van Dijk
– Nynke Agema

2e prijs verliezersronde πŸ₯ˆ
– Reimer Strikwerda
– Hendrika van der Heide

Zachte bal:

1e prijs winnaarsronde πŸ₯‡
– Jorrit Tolsma
– Mirthe Yntema

2e prijs winnaarsrondeπŸ₯ˆ
– Dirk-Henk Kuipers
– Rikst Jonker

3e prijs winnaarsronde πŸ₯‰
– Mike van Dorsselaer
– Ilse Yntema

1e prijs verliezersronde πŸ₯‡
– Martijn Wiersma
– Anita Vrieswijk

2e prijs verliezersronde πŸ₯ˆ
– Pascal v/d Zee
– Geanna Faber

3e prijs verliezersronde πŸ₯‰
– Jouke Tolsma
– Marije Walsma

Aankondiging:
De eerstvolgende ledenpartij die plaats zal vinden is de ‘Lytse Arummer Merke Partij’. Zet zondag 24 juli alvast in je agenda en hou onze socials in de gaten!

Over socials gesproken, sindskort zijn wij ook te vinden op instagram. Volg allemaal ons nieuwe instagramaccount en blijf op de hoogte: kv_willem_westra.

Sportieve groet en graag tot de volgende keer,

De Ledenpartijcommissie