3e Prijs Afdeling schoolmeisjes

Afgelopen zondag zijn er afdeling wedstrijden gespeeld in Arum. Na vele mooie partijen hebben Inez Bosch, Maud van der Veen en Marije Brinksma een mooie 3e prijs te pakken. Van harte gefeliciteerd dames!

Eerste Jeugdledenpartij 23 mei 2014

C-klasse (6 partuur) 1e prijs Meno van der Veen (koning) Amerins van Althuis 2e prijs Robin Zeinstra Indie van IJs 3e prijs Silke Walstra Mara Konst B-klasse (5 partuur) 1e prijs Tieme Tolsma (koning) Rein van der Veen Welmoed Boonstra 2e prijs Rinnert Tolsma Mathijs Buma Dennis Pollema 3e prijs Marwin Tolsma Froukje Heslinga Kevin Buma A-klasse (4 partuur) 1e prijs Dirk Henk Kuipers (koning) Kiara Zuidema 2e prijs Jorrit Tolsma Anne Brouwer Germ Epema

Ouder-Kind partij vrijdag 4 juli 2014

A – klasse 1e Jorrit Tolsma/Lolke Bosch 2e Anne Brouwer/Jos Reinsma 3e Jorret den Breejen/Rob den Breejen Verliezersronde 1e Noah Akkerman/Lubbert Munniksma 2e Germ Epema/Tjeerd Epema B – klasse 1e Pieter den Breejen/Arie den Breejen 2e Jildert Wijbenga/Tjerk Wijbenga 3e Mathijs Buma/Henk Buma Verliezersronde 1e Welmoed Boonstra/John Boonstra 2e Rein v/d Veen/Annet Dijkstra C – klasse 1e Menno v/d Veen/Rene v/d Veen 2e Robin Zeinstra – Tjerk Postma 3e Roy de Vries/Sietse de Vries Verliezersronde 1e Judith Bosch/Sake Bosch 2e Mara Konst/Lydia Epema