Eerste Jeugdledenpartij 23 mei 2014

C-klasse (6 partuur)
1e prijs
Meno van der Veen (koning)
Amerins van Althuis

2e prijs
Robin Zeinstra
Indie van IJs

3e prijs
Silke Walstra
Mara Konst

B-klasse (5 partuur)
1e prijs
Tieme Tolsma (koning)
Rein van der Veen
Welmoed Boonstra

2e prijs
Rinnert Tolsma
Mathijs Buma
Dennis Pollema

3e prijs
Marwin Tolsma
Froukje Heslinga
Kevin Buma
A-klasse (4 partuur)
1e prijs
Dirk Henk Kuipers (koning)
Kiara Zuidema

2e prijs
Jorrit Tolsma
Anne Brouwer
Germ Epema