Algemene informatie

Ledenadministratie

Tarieven Lidmaatschap 2015
Jeugd t/m 13 jaar (peildatum 31 december) € 5,00
Juniorenlid 14 en 15 jaar € 12,50
Seniorlid v.a. 16 jaar € 25,00

De inning van de contributie vindt per machtiging plaats. Hebt u hiervoor nog geen formulier ontvangen, neem dan a.u.b. contact op met Afke Huitema.

Bankrekeningnr. NL 85 RABO 0120 498 618 o.v.v. K.V. Willem Westra
Adreswijzigingen en opzeggingen (voor 1 januari 2016) graag doorgeven via kvwillemwestra@hotmail.com

Bij te laat afmelden bent u voor het volgend seizoen contributie verschuldigd.

Club van 25
Momenteel wordt er door het jeugdbestuur en de jeugdtrainers hard gewerkt om de jeugd van kaatvereniging “Willem Westra” weer op de KNKB-kaart te zetten. Het bestuur van de kaatsvereniging steunt het jeugdbestuur financieel, echter de kosten van trainingen, de prijzen, de extra aardigheidjes voor de jeugd nemen een forse hap uit het budget.
In overleg met het jeugdbestuur en ter ondersteuning van het jeugdkaatsen hebben we een ‘Club van 25’ opgericht. Het doel is om met een club van minimaal 25 personen, die jaarlijks een bijdrage leveren van € 25.00, het jeugdkaatsen te stimuleren.
Naast deze bijdrage vindt er ook een naamsvermelding plaats op 2 telegraafjes, die speciaal voor dit doel zijn gemaakt. De telegraafjes hebben een plaatsje in de kantine van “de Bining” en tijdens jeugdwedstrijden staan ze in de bestuurswagen.
Wilt u ook meedoen aan de ‘Club van 25’? U kunt zich aanmelden bij één van de bestuursleden

Competitiekaatsen
Deelname vanaf 15 jaar. Inleg € 6,00 graag voldoen bij eerste keer kaatsen