Winnen met Willem

Het Willem-jaar is aangebroken! Het jaar 2020 is begonnen, het jaar waarin wij als vereniging met alle leden, oud-leden en dorpsgenoten het 125-jarig jubileum willen vieren. Een jubileum wat op veel verschillende manieren vorm krijgt in Arum met Willem Westra als hoofdpersoon, het Willem-jaar! Winnen met Willem Het begin is er, de loten voor de grote Willem-verloting, zijn te koop bij de Spar, het Skil en bij de Gekroonde Leeuw. Voor vijf euro per lot zijn er mooie prijzen te winnen, de hoofdprijs in dit Willem-jaar is een reis naar Willemstad op Curacao! Verder zijn er weekendjes naar Terschelling, een […]

Kaderdei federatie Wûnseradiel, Bolsward en Workum

Zaterdag 8 september vindt de Kaderdei voor de federatie Wûnseradiel, Bolsward en Workum plaats op sportterein de Bining in Arum. Deze kaatswedstrijd is voor bestuursleden, jeugdbestuursleden en commissieleden van alle verenigingen die vallen onder de federatie Wûnseradiel, Bolsward en Workum. Deze dag begint om 10 uur en er zal worden gekaatst met 3 verschillende lijsten. De kaatswedstrijd wordt afgesloten met een barbecue! Opgave is mogelijk tot woensdag 5 september 19.00 uur via de mail jsteigenga@home.nl.

Finnepartij 2018 kv De Helfrichs Kimswerd

Opgave: dehelfrichs@kimwerd.com of bij één van de bestuursleden. Henk 06-20567602, Michiel 06-48723448 of Rennie 06-13876634. Aanvang 11 uur. Er wordt gekaatst in verschillende categorieën. Graag bij opgave vermelden in welke categorie je mee wilt doen. Heren A/B-klasse of Dames.

Pearkekeatsen

Zondag 6 mei organiseert kaatsvereniging Willem Westra het pearkekeatsen. Er wordt gekaatst met een harde bal en 1 van de regels is dat de vrouw “voor best” opslaat. Opgave is mogelijk tot donderdag 3 mei 20.00 uur via de whatsapp op nr. 06-17363169 of via de website onder het kopje “opgave”. Zien wij jullie zondag ook?

Vrijdag 20 april 2018 19.00 uur ledenpartij zachte bal!

Het is weer zover, het mooie weer is er al en de eerste kaatstrainingen op het veld zijn al weer aan de gang. Hoog tijd voor de eerste ledenpartij in de buitenlucht. Voor wie: alle leden vanaf 14 jaar Datum: 20 april Tijdstip 19.00 uur Plaats: kunstgrasveld De Bining Inleg: € 4,= Opgave: tot donderdagavond 19 april 20.00 uur!!! via de website of via de whatsapp op nr. 06-17363169 (Tjerk Wijbenga).