Kaderdei federatie Wûnseradiel, Bolsward en Workum

Zaterdag 8 september vindt de Kaderdei voor de federatie Wûnseradiel, Bolsward en Workum plaats op sportterein de Bining in Arum. Deze kaatswedstrijd is voor bestuursleden, jeugdbestuursleden en commissieleden van alle verenigingen die vallen onder de federatie Wûnseradiel, Bolsward en Workum. Deze dag begint om 10 uur en er zal worden gekaatst met 3 verschillende lijsten. De kaatswedstrijd wordt afgesloten met een barbecue! Opgave is mogelijk tot woensdag 5 september 19.00 uur via de mail jsteigenga@home.nl.

Finnepartij 2018 kv De Helfrichs Kimswerd

Opgave: dehelfrichs@kimwerd.com of bij één van de bestuursleden. Henk 06-20567602, Michiel 06-48723448 of Rennie 06-13876634. Aanvang 11 uur. Er wordt gekaatst in verschillende categorieën. Graag bij opgave vermelden in welke categorie je mee wilt doen. Heren A/B-klasse of Dames.

Pearkekeatsen

Zondag 6 mei organiseert kaatsvereniging Willem Westra het pearkekeatsen. Er wordt gekaatst met een harde bal en 1 van de regels is dat de vrouw “voor best” opslaat. Opgave is mogelijk tot donderdag 3 mei 20.00 uur via de whatsapp op nr. 06-17363169 of via de website onder het kopje “opgave”. Zien wij jullie zondag ook?

Vrijdag 20 april 2018 19.00 uur ledenpartij zachte bal!

Het is weer zover, het mooie weer is er al en de eerste kaatstrainingen op het veld zijn al weer aan de gang. Hoog tijd voor de eerste ledenpartij in de buitenlucht. Voor wie: alle leden vanaf 14 jaar Datum: 20 april Tijdstip 19.00 uur Plaats: kunstgrasveld De Bining Inleg: € 4,= Opgave: tot donderdagavond 19 april 20.00 uur!!! via de website of via de whatsapp op nr. 06-17363169 (Tjerk Wijbenga).

Uitslagen Federatie en KNKB via FACEBOOK

Vanaf dit jaar zijn de prijswinnaars van de k.v. Willem Westra wat betreft de Federatie jeugdwedstrijden en de jeugdwedstrijden van de KNKB te volgen via de Facebookpagina van de k.v. Willem Westra: klik hier

Regenachtige (k)Ouder-Kind partij

Arum, afgelopen vrijdag 1 juli stond de Ouder-Kind kaatspartij van de k.v. Willem Westra (jeugdbestuur) op het programma. Er lagen maar liefst 18 perken klaar voor de opgegeven 36 partuur. Deze waren verdeeld over drie verschillende klassen. Voor een aantal kinderen moesten zogenaamde surrogaat-ouders worden gezocht. Toen dat allemaal geregeld was kon om 17.00 uur de partij van start. Helaas was de regen de enige spelbreker maar het enthousiasme was er niet minder om. Nat, moe, koud maar voldaan kon om negen uur ’s avonds de prijzen worden uitgereikt. C-klasse (12 partuur) 2e priis herkansingsronde: Tiemen en Thea Dijkstra 1e […]