Auteur: zee_admin

Uitslagen Federatie en KNKB via FACEBOOK

Vanaf dit jaar zijn de prijswinnaars van de k.v. Willem Westra wat betreft de Federatie jeugdwedstrijden en de jeugdwedstrijden van de KNKB te volgen via de Facebookpagina van de k.v. Willem Westra: klik hier

Regenachtige (k)Ouder-Kind partij

Arum, afgelopen vrijdag 1 juli stond de Ouder-Kind kaatspartij van de k.v. Willem Westra (jeugdbestuur) op het programma. Er lagen maar liefst 18 perken klaar voor de opgegeven 36 partuur. Deze waren verdeeld over drie verschillende klassen. Voor een aantal kinderen moesten zogenaamde surrogaat-ouders worden gezocht. Toen dat allemaal geregeld was kon om 17.00 uur de partij van start. Helaas was de regen de enige spelbreker maar het enthousiasme was er niet minder om. Nat, moe, koud maar voldaan kon om negen uur ’s avonds de prijzen worden uitgereikt. C-klasse (12 partuur) 2e priis herkansingsronde: Tiemen en Thea Dijkstra 1e […]

1 juli Ouder-Kind Partij

Op vrijdag 1 juli (was eerst 8 juli) wordt de kind-ouder partij georganiseerd. We starten om 17.00 uur. Er wordt gekaatst met zachte bal! Zoals de naam zelf al zegt, is het de bedoeling dat ieder jeugdlid met één van zijn/haar ouders kaatst. Is dit niet mogelijk dan zijn er twee opties: 1) Het jeugdlid geeft zich op met een ‘surrogaat’-ouder (bij voorkeur een familielid). Het jeugdbestuur bepaalt of de ‘ouder’ ook echt mee mag doen. 2) Het jeugdlid geeft zich op en het jeugdbestuur zoekt een ‘surrogaat’-ouder. Wil je meedoen, geef je dan voor 29 juni 19.00 uur op met één van […]

Schoolkaatsen in Arum

Hierbij de uitslagen van het schoolkaatsen voor de basisscholen van de voormalige Gemeente Wûnseradiel, gehouden op woensdag 1 juni jl. te Arum. Mede georganiseerd door kaatsvereniging Willem Westra Arum onder leiding van de heer Johan Weerstra. Er werd in 3 categorieën gekaatst nl. Jongens A-klasse, Jongens B-klasse en Meisjes. Deelnemende parturen bij de Jongens A-klasse 5 parturen, poulekaatsen, Jongens B-klasse 8 parturen en Meisjes 9 parturen. Uitslagen: Jongens A-klasse 1e prijs CBS De Oerdracht Exmorra Marten Leijenaar Jarno Feenstra Sydo Dijkstra 2e prijs CBS De Ark Makkum Thom Stellingwerf Thom Oostenveld Mike Aarts 3e prijs OBS De Opslach Arum Jildert […]

Pearke Keatsen

Gisteren tijdens een tropische moederdag werd in Arum yn pearkes gekaatst. In totaal deden er 9 pearkes mee, waarvan 3 in de A-klasse en 6 in de B-klasse. De prijzen gingen naar de volgende pearkes: A-klasse 1e prijs Folkert Bruinsma en Lydia Epema 2e prijs Willem Miedema en Ynola Lommerse B-klasse 1e prijs Lolke en Tine Bosch 2e prijs Jelske Bruinsma en Gerlof Hellinga zie voor de actie foto’s en de foto’s van de prijswinnaars de Facebook pagina van de k.v. Willem Westra klik hier

Prima startdag k.v. Willem Westra

Met ’s middags maar liefst 55 jongens en meiden op het kaatsveld was het afgelopen vrijdag 22 april een prima start van het kaatsseizoen. ’s avonds waren er bij de senioren op het kunstgrasveld, zowel bij de Heren en de Dames vier partuur. Bij de heren ging de eerste prijs naar Dirk Henk Kuipers, Lolke Bosch en Tjeerd Epema en bij de dames was de eerste prijs voor Baukje Cornellise en Erica Kramer.  Zie voor de mooie foto’s van Suwarda Vis van de jeugdmiddag hier

Start seizoen…….

Komende zondag 3 april start de Keatsskoalle Arum. Op vrijdag 22 april is de startdag voor de k.v. Willem Westra jeugd en senioren en op maandag 2 mei zal de Keatsskoalle beginnen met de Arumer groep (persoonlijke uitnodiging volgt) Ook dit seizoen zijn de trainingen en het competitiekaatsen op woensdagavond. We starten dit jaar echter, voor één keer, op vrijdag 6 mei (dit i.v.m. met Koningsdag 27 april en Dodenherdenking 4 mei). De tweede training is op woensdag 11 mei, we kaatsen door tot en metwoensdag 27 juli 2016.

Nieuwe Hoofdsponsor

Tijdens de voorjaarsvergadering werd ook de nieuwe hoofdsponsor bekend gemaakt n.l.: Okkinga Communicatie. Er komen nieuwe afdelingsshirts (waarschijnlijk retroshirts) en dit seizoen voor het eerst bijbehorende trainingspakken!

Suwarda Vis neemt afscheid

Op donderdag 24 maart hield de k.v. Willem Westra haar voorjaarsvergadering. Op deze vergadering o.a. werd het kaatsprogramma bekend gemaakt. Met daarop alle ledenpartijen met o.a. op vrijdag 27 en zaterdag 28 mei de 2e Grutte Obe buurtkaatswedstrijd op het kaatsplein. De Tentcommissie hield een presentatie over de nieuwe indeling van het Merke terrein. En er werd afscheid genomen van Suwarda Vis. Zij was 8 jaar lang bestuurslid. Ze had en heeft een groot netwerk in de kaatswereld. en dat kwam als secretaresse enorm van pas. Nico Bruinsma is toegevoegd aan het bestuur. De functie van voorzitter is overigens nog vacant.

Prima deelname Zaalkaatsen

Afgelopen Zondag 6 maart hield de k.v. Willem Westra een zaalkaatswedstrijd in de Waddenhal te Harlingen. Met bijna 50 deelnemers was er een prima deelname. De grootste deelname was er bij de jeugd. Hier werd gekaatst in drie klassen. In de C-klasse(3 partuur) werd een dubbele competitie gespeeld. De eerste prijs was er voor Niek Bijma en Sander Kuipers. In de B-klasse (4 partuur) werd er drie keer gekaatst in wisselende samenstelling met een individueel klassement. Uiteindelijk won Menno van der Veen, de tweede prijs was hier voor Jesse van der Heide en de derde voor Amarins van Althuis. In […]