Auteur: Beheerder KV Willem Westra

Grutte Obe Partij !!!

4e Grutte Obe Partij en de “striid om de blaupanne” In 2020 zou de vierde editie van de tweejaarlijkse Grutte Obe-buurtkaatspartij weer worden gehouden. Helaas werd deze door de Corona-crisis afgelast. Dus werd deze verplaatst naar 2021. Maar helaas ging deze wegens dezelfde reden ook niet door. Maar op vrijdagavond 24 en 25 juni 2022 barst het spektakel weer los! Zet de data vast in de agenda! Deze Buurtkaatswedstrijd en de “striid om de blaupanne”(zie foto) wordt natuurlijk weer op het unieke Keatsplein in Arum gehouden. Binnenkort volgt meer informatie! De Grutte Obe-commissie .     Poster Grutte Obe 2022

Eerste ledenpartij groot succes!!!

Afgelopen vrijdagavond 15 april heeft de eerste ledenpartij met zachte bal plaatsgevonden op het kunstgras. Deze partij is mede mogelijk gemaakt door sponsor Bosch HIT BV, nogmaals dank!! Met 8 herenparturen, 8 damesparturen en prima weer (op de kou na) kijken we terug op een geslaagde, eerste ledenpartij. Winnaar van de gratis deelname via de FB-deelactie; Bouke-Willem Mollema. Graag willen wij alle vrijwilligers, leden en supporters bedanken voor een zeer geslaagde en gezellige avond/nacht!

Coach/trainer Jongens

Het bestuur van kaatsvereniging Willem Westra kan u mededelen dat Anne Wind (31 jaar) dit kaatsseizoen de nieuwe trainer/coach van de jongens wordt. Hij is zeer gedreven en heeft veel zin om deze jongens te coachen. We zien de samenwerking met Anne Wind met zeer veel enthousiasme tegemoet.  

Commissie Ledenpartij

Er zijn leden gevonden die de ledenpartijen willen gaan organiseren: Jarno Reinsma, Ruurd Faber, Reimer Strikwerda, Johan Kingma, Anne Brouwer, Dianne Draaisma, Baudien Veldman en Lobke Louwsma. De commissie organiseert in 2022 5 partijen. Houdt de website/facebook/mond-op-mondreclame goed in de gaten voor opgave. 15 april 1e Ledenpartij 15 mei Pearkekeatsen 24 juli Lytse Arumer merke 1 augustus Merke partij (organisatie bestuur) 14 augustus Arum-Achlum partij in Arum 18 september Sietse de Vries Slotpartij