Kaderdei federatie Wûnseradiel, Bolsward en Workum

Zaterdag 8 september vindt de Kaderdei voor de federatie Wûnseradiel, Bolsward en Workum plaats op sportterein de Bining in Arum.

Deze kaatswedstrijd is voor bestuursleden, jeugdbestuursleden en commissieleden van alle verenigingen die vallen onder de federatie Wûnseradiel, Bolsward en Workum.

Deze dag begint om 10 uur en er zal worden gekaatst met 3 verschillende lijsten.

De kaatswedstrijd wordt afgesloten met een barbecue!

Opgave is mogelijk tot woensdag 5 september 19.00 uur via de mail jsteigenga@home.nl.