Regenachtige (k)Ouder-Kind partij

Arum, afgelopen vrijdag 1 juli stond de Ouder-Kind kaatspartij van de k.v. Willem Westra (jeugdbestuur) op het programma. Er lagen maar liefst 18 perken klaar voor de opgegeven 36 partuur. Deze waren verdeeld over drie verschillende klassen. Voor een aantal kinderen moesten zogenaamde surrogaat-ouders worden gezocht. Toen dat allemaal geregeld was kon om 17.00 uur de partij van start. Helaas was de regen de enige spelbreker maar het enthousiasme was er niet minder om. Nat, moe, koud maar voldaan kon om negen uur ’s avonds de prijzen worden uitgereikt.

C-klasse (12 partuur)
2e priis herkansingsronde: Tiemen en Thea Dijkstra
1e priis herkansingsronde: Jan Friso en Sake Anema
3e priis: Jurre en Lolke Bosch
2e priis: Inez en Sake Bosch
1e priis: Sander en Jouke Kuipers

B-klasse (14 partuur)
2e priis herkansingsronde: Petra Brouwer en Annie Akkerman
1e priis herkansingsronde: Marc en Michel Jorna
3e priis: Jasper Hylkema en Johan van IJs
3e prijs : Judith en Tine Bosch
2e priis: Jesse v.d. Heide en Jelmer de Boer
1e priis: Niek en Elmer Bijma

A-klasse (10 partuur)
2e priis herkansingsronde: Tieme en Lieuwe Tolsma
1e priis herkansingsronde: Pieter en Rob den Breejen
3e priis: Mathijs Buma en Emiel Boogaard
2e priis: Jildert Wijbenga en Jorrit Tolsma
1e priis: Jorret en Arie den Breejen