1 juli Ouder-Kind Partij

Op vrijdag 1 juli (was eerst 8 juli) wordt de kind-ouder partij georganiseerd.
We starten om 17.00 uur.
Er wordt gekaatst met zachte bal!
Zoals de naam zelf al zegt, is het de bedoeling dat ieder jeugdlid met één van zijn/haar ouders kaatst.
Is dit niet mogelijk dan zijn er twee opties:
1) Het jeugdlid geeft zich op met een ‘surrogaat’-ouder (bij voorkeur een familielid). Het jeugdbestuur bepaalt of de ‘ouder’ ook echt mee mag doen.
2) Het jeugdlid geeft zich op en het jeugdbestuur zoekt een ‘surrogaat’-ouder.
Wil je meedoen, geef je dan voor 29 juni 19.00 uur op met één van je ouders, een ‘surrogaat’-ouder of alleen.

Nog even de spelregels in het kort:

Het KIND en plezier staat voorop in de partij!

Er wordt gekaatst met een luchtbal; – het perk is verdeeld in twee vakken; – het kind staat voor in het perk en slaat voor best op; – de ouder staat achterin en slaat voor minst op; – de ouder mag niet in het voorste vak komen, dan is het partuur de punten kwijt; – de ouder moet opslaan op de andere ouder, niet op het kind; -Komt hij in het vak van het kind dan is de bal voor; – de mannelijke ouder mag niet in 1x boven slaan, dan is het partuur de punten kwijt; -Het is niet de bedoeling dat de oudere steeds roept: ik om dan alle ballen met stuit te slaan.

Mvg

Het Jeugdbestuur

We hopen jullie allemaal te zien!
Annika, Ate, Haitske, Pieter, Tjeerd en Sietse

Mochten er jeugdleden zijn van wie beide ouders willen kaatsen dan horen we dit graag (we verwachten nogal wat ‘surrogaat’-ouders nodig te hebben)!