Geschiedenis

Geschiedenis

Uit een advertentie in de “Leeuwarder Courant van 18 mei 1793 blijkt dat er al in Arum gekaatst werd. Veelalorganiseerde een caféhouder een kaatspartij of daagde men elkaar onderling uit.

Op 15 september1895 werd, in navolging van meerdere plaatsen, besloten tot de oprichting van een kaatsvereniging. Deze vereniging kreeg de naam “Kaatsvereniging Arum”. In 1923 kreeg de vereniging de naam “Willem Westra”, genoemd naar de oprichter van de Nederlandse Kaatsbond, die na de oprichting op nog heel veel voor de Kaatsbond betekende. Willem Westra is geboren aan het Kaatsplein.

Gekaatst werd er, waar anders, op het “smûke” Kaatsplein. Voor grote partijen werd later uitgeweken naar de “koalsiederij”, omreden dat het daar gemakkelijker was om entree te heffen. Weer later ging men naar het huidige sportveld. Het Kaatsplein wordt nu alleen nog gebruikt voor leden- en jeugdpartijen.

“Willem Westra” heeft heel wat medailles aan haar vaandel hangen, echter er is één die nog altijd ontbreekt en dat is de Bondspartij. Vele malen waren de Arumers in de finale, echter, tot nu ontbreekt deze overwinning.

Arum en “Willem Westra” zijn één. Dat blijkt wel uit de jaarlijkse merke, wanneer nog vele oud-inwoners hun vroege woonplaats weten te vinden. Dit was ook in vroege jaren al zo.
Oud-inwoners hebben telke male prijzen geschonken. Met name na de tweede wereldoorlog werden vanuit overzee stoffen gestuurd om als prijzen te verkaatsen.

Om de binding met haar leden binnen en buiten Arum te handhaven werd een ledenblaadje opgericht, wat we nu kennen als “de Skille”.