Bestuur

 

Bestuur
Johan Okkinga
Oude Trekweg 106
8861 KT Harlingen
06-15040378
voorzitter
Tietsia Bloemsma
Baarderbuorren 22
8822 WR Arum
0517-641666

secretariaat

 

Afke Huitema – Tjalsma
Grauwe Kat 8
8822 WH Arum
06-20969056
0517-531150
penningmeester Linda Kuipers-Landskroon
it String 5
8822 WT Arum
0517-641554
wedstrijdsecr.
Johan van IJs
Sytzamaweg 10
8822 Arum
06-12204597
algemeen lid Nico Bruinsma
Julianastraat 7
8822VX Arum
06-10313969
algemeen lid
materiaal

Tjerk Wijbenga
it Koekoekslân 14
8822WV Arum
0517-642118

algemeen lid
Jeugdbestuur
Pieter Tolsma
Julianastraat
8822 VX Arum
0517-641123
voorzitter Haitske Dijkstra
Van Camminghaweg 6
8822 WD Arum
06-48566684
secretaresse
Tjeerd Epema
Ald Rij 12
8822 WX Arum
0517-641910
veldcommissie Annika van IJs
Schoolstraat 9
8822 VP Arum
06-46027041
competitiekaatsen
Ate de Jong
Baarderbuorren 22
8822 WR Arum
0517-641666
veldcommissie Sietse de Vries
Ald Rij 8
8822WX Arum
0517-64
veldcommissie
Commissie Competitie Kaatsen
Lolke Bosch
Ald Hof
8822 WX Arum
0517-64
Tjerk Postma
Franekerweg 26
Tzum
06-22447296
Oane Koopmans
De Tille
8822 WE Arum
06-51577537

 

Webmaster

Pieter Tolsma
Julianastraat
8822 VX Arum
0517-641123pjtolsma@hotmail.com